RSS

Смешни песни

СЪДЪРЖАНИЕ:
1.  Кам това ?
2.  Дошел Андреа
3.  Нани, тани мажко дете !
4.  Броенка
5.  Весела мома Тентена

1. Кам това

- Кукуриго петльо, къде си летело?
- Летело съм летело по загорското по′лье.
- Що чинат загорци ?
- Острат колци.
- Защо са им колци ?
- Да надеват ру′сина.
- Кам тая ру′сина ?
- Ойде по пато.
- Кам тоя пат ?
- Обрасна′ тра′ва.
- Кам тая тра′ва ?
- Опасе я крава.
- Кам тая крава ?
- Отели бел вол.
- Кам тоя бел вол ?
- Изора бела пшеница.
- Кам тая бела пшеница?
- Клювна′ я гълъб.
- Кам тоя гълъб ?
- Стапи на трън.
- Кам тоя трън ?
- Отсече го секира.
- Кам тая секира ?
- Разкова я ковач.
- Кам тоя ковач ?
- Скри се у меове.
- Кам тия меове ?
- Клювна ги рътка.
- Кам тая рътка ?
- Ойде та рече:
“Трът царю, обрах ти трохите ”

2. Дошел Андреа

Дошел Андреа,
хвърлил жито под стре′а.
Дошла Ана,
фанала да му се кланя.
Дошла Дота,
фанала да го мота
Дошел Йоте′,
фанал да го мете.
Дошел Санкуп,
събрал го на куп.
Дошел свети Никола,
натоварил го на три кола

3. Нани, тани мажко дете !

Нани, тани мажко де′те,
баща ти е на оранье,
макя ти е на копанье,
бубата е зад вратата,
лисицата под метлата,
ко′ле скокне, че те ло′пне.

4. Броенкa

Ена Рада, друга Рада,
шери метри – потри пет.
Камен препис – сируния,
сируния, сирукости.
Ти′ту та′рин, ти′ту турчин.

5. Весела мома Тенте′на

- Тенте′но моме, Тенте′но,
напрела ли си вретено ?
- Напрела байчо, напрела
и на меа′на* отнела.
Ока′* съм винце пина′ла,
винцето беше киселко,
мене сърцето веселко.
………………………………………………………………………………………………….

*меа′на – механа, кръчма;    *ока′ – мярка за тегло = 1кг.и 238 гр.