RSS

Метоси „Орлица” и „Пчелино”, пещерата на Св.Иван Рилски

»» 89 км., / около 1час и 36 мин./ и на 30 мин. пеш от комлекс Рилски манастир – паметници на културата

Метох „Орлица” паметник на културата

Метох “Орлица” е разположен на 3 км от гр. Рила и 18 км от Рилски манастир. Това е един от най-старите метоси на Рилския манастир, за който се споменава още в Грамотата на цар Иван Шишман (1378 г.). Тук е изграден храм на името на апостолите Петър и Павел от 1469 г., с фрески от 1479 г. и през 1863 г. от Никола Образописов.Църквата е малка, еднокорабна култова сграда, построена във връзка връщане мощите на Св. Иван Рилски от Търново през 1469 г. В двора й се намира една от най-старите лози в България, засадена през 20-те години на 19 в.

Метох „Орлица”

 

Метох „Пчелино” паметник на културата

Метох „Пчелино” Метох “Пчелино” – това е стопанският чифлик на Рилския манастир, където се е извършвала стопанска и горска дейност. Основан е вероятно през ХV в. На около 500 м северно от него в края на 13 век е издигната църквата “Успение Богородично”, изписана през 1835 г. от Димитър Молеров. В църквата се пазят няколко от най-ранните възрожденски икони, изработени за манастира от светогорския монах Захарий. Тук се намира и една от най-ценните икони с образа на Св. Иван Рилски.

 

Пещерата на Свети Иван Рилски

входа на пещератаТук, високо в планината, Иван Рилски е успял да се извиси над изкушението на материалното. След смъртта на родителите си, той дарява цялото му наследено имущество на бедни и болни и постъпва като послушник в близкия манастир под връх Руен. Там той придобива монашеския си сан. След напускането му от манастира, светецът прекарва 20 години от живота си в отшелничество и в молитви към бога. Отхвърлял материалното, хранейки се с треви и неконтактувайки с друг, освен с дивите животни, които не го закачали. Славата на Св Иван Рилски започнала да се носи, хората казвали, че той лекувал болните с молитвите си, все по-често бивал посещаван от хора. За да се усамоти, светецът решил да се премести в пещера на висока и недостъпна скала и прекарал там в молитви и пост повече от седем години. Енергията, която излъчва мястото е неописуема и изключително силна. Фактът, че светецът е прекарал тук цели седем години от живота си обяснява много за енергията на мястото. Пещерата е пречистена и с високи и фини вибрации от 7-годишното пребиваване на Св. Иван Рилски тук. Според преданията, който успее да премине през дупката в края на пещерата, е безгрешен.Стъпалата отвеждат в самата  пещера