RSS

връх Мусала, връх Мальовица

»» връх Мусала – 2925,40 м.надм. вис.,

»» връх Мальовица – 2729 м. надм. вис.- гордите върхове на Рила

» ПЛАНИНАТА РИЛА

В тази величествена планина има над 120 ледникови езера, разположени на групи във високопланинските части на речните басейни. От езерата най-дълбокото е Окото (37,5 м), най-голямо е Смрадливото езеро (212 дка), най-високо разположено е Леденото езеро (2709 м) и най-дългото е Близнака. От парка водят началото си три от най-пълноводните и дълги реки на Балканския полуостров – Искър, Марица и Места. В парка са включени 4 резервата – “Парангалица”, обявен през 1933 година, “Централен Рилски резерват”, “Ибър” и “Скакавица”. Те са защитени територии от първа категория, които са образци от естествени екосистеми, с характерни и забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им. Резерватите в парка са част от развитието на територията на НП “Рила” са обявени следните природни забележителности: водопад “Скакавица” (община Сапарева баня), водопад “Самоковището” (с. Бистрица, община Дупница) и водопад “Скакавец” (община Самоков) – естествени водопади, представляващи интерес за туризма и науката; вековно дърво “Змиевиден смърч” (община Самоков); “Морена” (с. Бистрица, община Дупница) – кът от парка, отличаващ се със своята научна, културна и естетична стойност; “Урдини езера” (с. Говедарци, община Самоков) – уникален за страната минералогичен комплекс, включващ нови за световната наука минерали, алпийска растителност с находища на голям брой редки и застрашени видове, и реликтна ледникова хидрофауна в Рила планина.

» Връх Мусала – (2925,40 м) – най-високият връх в България и на Балканския полуостров

Връх Мусала заема първо място не само в България, но и на Балканският полуостров. По-висок е само с 8 метра от по-известния си съсед – връх Олимп, Гърция. Известната закачка гласи, че гърците и до днес не могат да преживеят тази загуба на божествения Олимп и постоянно трупат камъни върху него, с тонове, но той все пак не успява да достигне висините на Мусала. Намира се в източните дялове на Рила планина, която също заема първото място на Балканският полуостров и се нарежда на шесто място в Европа по височина след Кавказ, Алпите, Сиера Невада, Пиринеите и Етна). Името му произлиза от „Мус Аллах“, или „пътят към Аллах“„място за молитва“, „молитвен връх“, „близо до Аллах“ и е дадено по време на Османската империя. Оригиналното име на върха е Тангра.

Изходни пунктове:

» заслон „Еверест“ – 0,30 ч хижа

» хижа „Мусала“ – 1,45 ч

» горна лифтова станция на лифта „Боровец-връх Ястребец“ (през хижа „Мусала“) – 2,00-3,00 ч

» горна лифтова станция на лифта „Боровец-връх Ястребец“ (по рида Маркуджик и през върховете Алеко и Безименен, само през лятото) – 2,30-3,30 ч

» хижа „Грънчар“ – 3,30 ч

» курорт Боровец – 6,00 ч

Връх Мальовица- (2729м.)

Връх Мальовица е в северозападната част на планина Рила и е един от най-популярните обекти за катерене в Рила. В полите на връх Мальовица е разположена едноименната хижа Мальовица, изходна точка за излети към върха.

Връх „Мальовица“ се изкачва най-лесно по пътя от с. Говедарци – оттам има асфалтов път до ЦПШ (Централната планинска школа), откъдето се поема към х. „Мальовица“ (около 2000 м. н.в.). Пътят от ЦПШ до хижата отнема около 30 минути при средно ниво на физическата подготовка. От хижа „Мальовица“ до върха (преодолява се денивелация от 760 м.) се стига за 2.5 – 3 часа. През зимата районът е доста лавиноопасен.