RSS

Седемте рилски езера, „Паневритмия”- бялото братство

»» Седемте Рилски Езера са разположени на едно от най-красивите места в Рила.

7 Рилски езера (7 rilski ezera)

Седемте Рилски Езера са разположени на едно от най-красивите места в Рила. Всяко от тези рилски езера носи име според спецификата на формата си, а именно – Близнака, Бъбрека, Долното или Безименното, Окото, Рибното, Сълзата и Трилистника. Те са разположени стъпаловидно в голям циркус по северния склон на връх Дамга в северозападна Рила, между 2100 и 2500 м. надморска височина! Лесно е човек да ги посети , дори без специална екипировка или някаква предварителна подготовка . Отправната точка за разходка до Езерата е от хижа „Рилски езера “ 2100 м.н.в.

1. В Долното езеро се вливат всички потоци , които идват от Езерата и от там започва река Джерман . Има стръмен праг и от север е заприщено чрез моренен вал. Площта му е 5,9 ха, а дълбочината 11 м.

Dolnoto ezero

2. Рибното езеро е най-плиткото , едва 2,5 м. Тук е хубаво мято за кратка почивка и има прекрасен изглед към връх „Харамията “ и циркуса на 7-те Рилски езера. Препоръчваме да посетите и “ Чешмата на Дънов“.

Ribnoto ezero

3. „Трилистника“ – 2215 м.н.в. И е само на 10 мин. от хижа “ 7-те езера „. Има неправилна форма и ниски брегове. Площта му е 2,6 ха, дълбоко е 6,5 м. В близкото минало езерото е носило името Средния гьол.

Trilistnika

4. „Близнака“ – 2240 м.н.в., то е най-голямото по-площ от 7-те Рилски езера и над него се извисява връх „Харамията „. Формата му е съставена от две части , които са свързани с тесен пролив , затова и името му е Близнака . Максималната дълбочина е 27,5 метра. По дълбочина то е на трето място след Окото и Бъбрека. В близкото минало езерото е носило името Чифте гьол.

Bliznaka

5. „Бъбрека“ е най-популярното от 7-те Рилски езера. Намира се на 2280 м.н.в. и дълбочината му е 28 м. Нарича се “ Бъбрека“, защото погледнато от високо има форма на бъбрек . Още е известно с това , че в близост до него се провеждат сбирките на Бялото братство в периода 22 март – 22 септември и се изпълнява ритуален танц наречен Паневритмия. Според Философът Петър Дънов, тогава позитивната енергия край Рилските езера е най-силна.

Bubreka

6. „Окото“ е шестото езеро, 2440 м.н.в. . То е едно от най-магнетичните от групата на 7-те Рилски езера и най-дълбокото ледниково езеро в България , дълбочината му е цели 38 метра. Характерно за Окото е, че там се задържа сняг през цялата година . Известно е още и с името Сърцето. Окото се оттича от североизточния си край към по-нискостоящото езеро Близнака. В близкото минало езерото е носило името Чанак гьол.

Oкото /Okoto/

7. „Сълзата“ седмото и последното езеро, разположено най-високо и е на 2535 м.н.в. То е пък най-малкото езеро и най-чистото , като сълза . От Езерния връх, който е над “ Сълзата “ има прекрасен изглед към всичките 7 Рилски езера. Максималната дълбочина е 4,5 метра. Водата му е изключително бедна на минерали, защото се захранва единствено по дъждовен и снеготопежен път. Езерото се смята за начало на река Джерман, приток на река Струма. В близкото минало езерото е носило името Баш гьол.

Сълзата /Sulzata/» БЯЛОТО БРАТСТВО – „ПАНЕВРИТМИЯ” на Седемте Рилски Езера

Беинса Дуно (Beinsa Duno)От 1922 г. нататък Учителя Беинса Дуно редовно извежда учениците си в планината – на Витоша и на връх Мусала в Рила планина. От 1929 г. ежегодно се прави летен лагер на Рила, в местността “Седемте рилски езера”. Това е “лятната духовна школа”, в която учениците са стимулирани да осъществяват по-тясна връзка с природата, да се ползват от нейните блага, да се справят с неблагоприятните условия на планината, както и да работят заедно и в хармония за своето самоусъвършенстване. От 1932 до 1942 година край София се ражда Паневритмията, чиито движения и музика са дадени от Учителя Беинса Дуно.

Кръговете на паневритмията при посрещането на Космическата нова година в Рила на 19 август к огато е Преображение Господне по стар стил. Това е моментът, в който Христос се качва с трима свои ученици на планината Тавор и пред тях се преобразява. От двете му страни излизат двама пророци. Единият е Илия, а другият – Моисей. Когато те застават до Христос, това доказва, че Христос е истинският, новият учител. Тези трима души са свидетели на момента, в който Христос се разкрива като божествена същност, дотогава той е само учител (рави). В този момент на тях е показана божествената му същност. Осъзнаването на божественото – това е празникът. Като нещо, което е свързано с голямото преобразуване на един човек, в пътя на просветлението. Това са едни дълбоки вътрешни преживявания, трудно се обясняват. Единственото, което Братството има като външна изява, това са кръговете на паневритмията.

Паневритмия (Panevritmia)

Думата “паневритмия” означава всеобщ божествен ритъм (от “пан” – общ, всеобщ, “ев” – божествен, “ритмия” – ритъм). Нашата галактика е една своеобразна паневритмия. Нашата Слънчева система е своеобразна паневритмия. Започваме с един кръг, в който хората играят по двама. Първото важно нещо е да играеш в хармонична атмосфера с човека, който е до теб. Трябва да има баланс на мъжкия и женският принцип, независимо дали играят мъж и жена, двама мъже или две жени. Съчетавайки се с човека отсреща, той се явява твоят ближен, твоят брат или сестра, елементът, към който ти можеш да се съотнесеш правилно. Ако има превод, с една дума с която да обозначим паневритмията, ще я наречем хармония. Много елементи в най-различна степен и най-различни прояви да се движат в хармонични съотношения по отношение на този кръг. Самият физически акт те зарежда и ти дава душевно равновесие. Тези хора, да се качват на над 2000 метра, да ходят километри пеша, да мръзнат, да се намокрят, за да отидат на паневритмия, значи това им носи някакво голямо вътрешно удовлетворение. След паневритмия всички са радостни и доволни.

Учителя (Uchitelia)