RSS

Манастир „Св.Архангел Михаил” и Църква „Св.Архангел Михаил”

»» с.Сапарево – 30 км., /около 37 мин./ Средновековна българска църква

Манастир „Свети Архангел Михаил” Църквата „Свети Архангел Михаил” е средновековна българска църква до село Сапарево и е построена е през втората половина на ХV в., от когато са запазени до сега южната и част от източната стена. Църквата е с полуцилиндричен свод, с една апсида и протезисна ниша на източната стена и малко прозорче на южната стена.
Открояват се два основни строителни периода. Южната и част от източната стена са от средновековната епоха. Останалата част от църквата е изградена през Възраждането. Един надпис в люнета на източната стена отнася възстановяването на църквата към 1863 г.

Запазени са част от средновековни стенописи от ХV и ХVІ век, като доколкото църквата все още не е била обЦърква „Свети Архангел Михаил”ект на подробно проучване, възможно е част от тях все още да са неразкрити – под по-късната варова мазилка.

Запазени части от образите на Св.Йоан Златоуст, Св.Григорий богослов, С.Кирил Александрийски, Св.Дионисий Ареопагит, Свети Никола и ангел с рипида), „Поклонение на жертвата“ (образът на Св.Спиридон, фрагмент от „Тайната Вечеря“ и Свети Йоаким Осоговски (Сарандапорски).

Църквата е манастирообразуващ фактор – през 1997 г. около църквата са изградени нови постройки, камбанария и масивна ограда, които заедно с църквата оформят манастирския комплекс на едноименният манастир.

Манастир „Свети Архангел Михаил” Св.Йоан Златоуст и Св.Григорий Богослов Манастир „Свети Архангел Михаил”